Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


LIDUINA LITANIE     <=terug


Ter ere van Liduina is er rond haar officiële heiligverklaring eind 19e eeuw een Liduina Litanie verschenen. Halverwege de 20e eeuw is deze litanie overgezet naar de nieuwe spelling, met enkele kleine tekstuele wijzigingen.

LIDUINA LITANIE (uit: 'Novene ter ere van de H. Liduina', 1951 en uit 'Godvruchtige oefeningen ter eere der H. Liduina', 1923 )


<=terug